ЯКУ ПЕНСІЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ

Кількість переглядів: 142986

Про що: 
Які існують види пенсій, що виплачує держава в особі Пенсійного фонду. Кому вони призначаються, в якому розмірі, чи можливо отримувати одночасно декілька видів пенсій згідно з Законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення».


В Україні існують наступні види пенсій:

 • Пенсія за віком;
 • Пенсія за віком на пільгових умовах;
 • Пенсія по інвалідності;
 • Пенсія у зв'язку з втратою годувальника;
 • Пенсія за вислугу років.

Пенсії за віком

Такий вид пенсії може отримати особа після досягнення віку – 60 років. Страховий стаж для чоловіків повинен складати - 35 років, для жінок – 30 років (під страховим стажем розуміють той період протягом якого особа або роботодавець сплачував внески до Пенсійного фонду України).

Розмір пенсії за віком:

 • За загальним правилом, для таких осіб мінімальний розмір пенсії буде встановлятись на рівні одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.09.2015 р. до 01.05.2016 р. – 1074 грн.).
 • Для осіб які працювали на підземних роботах – не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок. Розмір пенсії повинен складати не менше як три розміри прожиткового мінімуму встановленого для осіб які втратили працездатність.
 • Якщо особа набула право на пенсію за віком, але виявила бажання далі працювати та отримувати пенсію з більш пізнього періоду, то вона має право на підвищення розміру пенсії (на 0,5% - за кожний повний місяць у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців, на 0,75% - за кожний повний місяць у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців).

Пенсії по інвалідності

Такий вид пенсії може отримати особа яка відноситься до I, II або III групи інвалідності (що встановлює медико-соціальна експертиза) та за наявності страхового стажу.

Страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності:

Для інвалідів I групи:

 • Особи віком до 25 років включно – 1 рік;
 • від 26 років до 28 років включно - 2 роки;
 • від 29 років до 31 року включно - 3 роки;
 • від 32 років до 34 років включно - 4 роки;
 • від 35 років до 37 років включно - 5 років;
 • від 38 років до 40 років включно - 6 років;
 • від 41 року до 43 років включно - 7 років;
 • від 44 років до 48 років включно - 8 років;
 • від 49 років до 53 років включно - 9 років;
 • від 54 років до 59 років включно - 10 років.

Для інвалідів II та III груп:

 • Особи віком до 23 років включно - 1 рік;
 • від 24 років до 26 років включно - 2 роки;
 • від 27 років до 28 років включно - 3 роки;
 • від 29 років до 31 року включно - 4 роки;
 • від 32 років до 33 років включно - 5 років;
 • від 34 років до 35 років включно - 6 років;
 • від 36 років до 37 років включно - 7 років;
 • від 38 років до 39 років включно - 8 років;
 • від 40 років до 42 років включно - 9 років;
 • від 43 років до 45 років включно - 10 років;
 • від 46 років до 48 років включно - 11 років;
 • від 49 років до 51 року включно - 12 років;
 • від 52 років до 55 років включно - 13 років;
 • від 56 років до 59 років включно - 14 років.

Розмір пенсії по інвалідності:

 • Інваліди I групи – 100% від пенсії за віком (мінімум 1074 грн.);
 • Інваліди II групи – 90% від пенсії за віком (мінімум 966 грн.);
 • Інваліди III групи – 50% від пенсії за віком (мінімум 537 грн.).

Увага! Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу (ст. 32 ч. 2 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Інвалідам, які досягли пенсійного віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів проводиться тільки за їх заявою.

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Такий вид пенсії призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, що знаходились на його утриманні. Якщо померла особа не була пенсіонером, то пенсія буде нараховуватись тільки за умови наявності страхового стажу померлого годувальника як для призначення пенсії по III групі інвалідності. Тобто померла особа не пенсійного віку на момент смерті повинна мати 1 рік страхового стажу, якщо їй було до 23 років включно, від 24 до 26 років включно – 2 роки страхового стажу і так далі (див. вище).

Хто може отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника?

 • Чоловік (або дружина), батько, мати якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку.
 • Чоловік (або дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого за умови, якщо він (або вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною чи дітьми померлого годувальника, але тільки до досягнення таким дітям 8 років.
 • Діти годувальника які не досягли 18 років (у тому числі які на момент смерті не народились), або старші цього віку за наступними умовами:
 • Якщо вони стали інвалідами до 18 років.
 • Якщо вони навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах(школах, коледжах, університетах тощо) але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
 • Діти-сироти до 23 років незалежно від того навчаються вони чи ні.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

 • Якщо є тільки 1 непрацездатний член сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника.
 • Якщо є 2 та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком померлого годувальника.
 • Дітям-сиротам пенсія визначається за розміром пенсії за віком кожного з батьків.

Важливо! На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія (ст. 39 ч.1 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»). Проте, якщо ви маєте погані стосунки з іншими такими членами сім'ї, то за вашою заявою, вам може бути призначена тільки ваша частка окремо.

Пенсії за віком на пільгових умовах

Такі пенсії призначаються відповідно до статей 13-18 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Для більш докладного вивчення порядку призначення цих пенсій радимо ознайомитися з вказаними статтями.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (36-2003-п), затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення вказаного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 45 років - по 31 березня 1970 року включно
 • ………………..;
 • 50 років - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

За відсутності стажу роботи, вказаного вище, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 15 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловіків і не менше 16 років у жінок;
 • …………........;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають вказаного стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15):

 • чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 • жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи. Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 50 років - по 31 березня 1965 року включно;
 • …………........;
 • 55 років - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • …………........;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають вказаного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

 • чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
 • жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи. Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
 • …………........;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців;
 • …………........;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців.

До досягнення вказаного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту "б" частини першої ст. 13 Закону;

д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років.

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій ( 36-2003-п ), затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років.

ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років і при стажі роботи:

 • для чоловіків - не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
 • для жінок - не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту "б" частини першої ст. 13.

Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії.

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. Такий же порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничо-рятувальних частин) на шахтах по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або знаходяться в стадії ліквідації, але не більше 2 років.

При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік, встановлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", знижується на 1 рік.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейські, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, а також батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на пенсію: 

 • чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;
 • жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Пенсія за вислугу років

Загальні умови призначення цих пенсій встановлені в статтях 51-55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Для більш докладного вивчення порядку призначення цих пенсій радимо ознайомитися з вказаними статтями.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Право на пенсію за вислугу років мають:

 • окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
 • робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;
 • водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
 • механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення);
 • працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
 • робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;
 • деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до пункту "ж" статті 55;
 • працівники освіти, охорони здоров'я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту "е" статті 55;
 • спортсмени відповідно до пункту "є" статті 55 Закону.

Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 Закону для пенсій за віком.

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія. 

Особа яка має право на декілька пенсій одночасно (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається тільки одна з цих пенсій за її вибором (ст. 10 ч.1 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...