ЯК ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІОНЕРІВ?

Кількість переглядів: 3972

Про що: 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь де можна знайти інформацію про корупціонерів, за що їх притягнуто до відповідальності та про порядок отримання такої інформації.

 

 

Де знайти інформацію про корупціонерів?

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення можна дізнатись з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Такий Реєстр з 2019 року формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції (до цього, з 2011 року - Мін'юстом).

Реєстр можна знайти в кабінеті електронних сервісів Міністерства юстиції України та за посиланням.

Реєстр корупціонерів містить інформацію про всіх осіб, які притягнені до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.

Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення а також надання відомостей з нього визначається Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Чи інформація з Реєстру відкрита?

Реєстр є відкритим для безоплатного цілодобового доступу.

Однак відомості, які можна дізнатись із Реєстру саме з сайту, є обмеженими. На сайті реєстру можна дізнатись такі відомості про корупціонерів:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

3) склад корупційного правопорушення;

4) вид покарання (стягнення);

5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

6) вид дисциплінарного стягнення.

Такі дані, наприклад, як відомості про місце народження та проживання корупціонера, паспортні дані, належать до конфіденційної інформації, тому, відповідно, не оприлюднюються з Реєстру на сайті.

Увага! Оприлюдненню підлягають відомості про корупціонерів, починаючи з 1 січня 2014 року.

Це пов’язано з тим, що публічність Реєстру законодавством встановлена саме з 1 січня 2014 року, відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Однак, Реєстр містить інформацію про корупціонерів, починаючи з 1 липня 2011 року, з часу, коли був запроваджений такий реєстр відповідно до статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (на сьогодні втратив чинність).

Як здійснюється пошук у Реєстрі?

Пошук інформації про корупціонерів на сайті з Реєстру здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові.

Таким чином, Ви можете дізнатись про корупціонера тільки у випадку, якщо Ви знаєте прізвище, ім’я та по батькові такої особи.

Відповідно до Положення про Реєстр Національне агентство надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі:

 1) письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством);

2) письмового запиту правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

3) письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе (додаток 3), до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на обробку персональних даних особи, що перевіряється, довіреність на представлення інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку.

 

Витяг з Реєстру.

У згаданих випадках, крім останнього (звернення фізичної особи), інформація надається у вигляді Витягу з Реєстру.

Витяг надається безоплатно протягом 7-ми робочих днів.

Для отримання Витягу необхідно надати письмовий запит, який повинен містити такі дані про особу-корупціонера:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього),

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце народження та число, місяць, рік народження.

У наданні Витягу може бути відмовлено у таких випадках:

у разі відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації,

якщо у запиті відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені дані про особу-корупціонера.

Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Витяг з Реєстру надсилається засобами електронного та/або поштового зв’язку.

 

Інформаційна довідка з Реєстру.

Користувач формує її сам у онлайн-режимі. Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.

Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.


  • Коментарі
Завантаження коментарів...