ЯК ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІОНЕРІВ?

Кількість переглядів: 3426

Про що: 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь де можна знайти інформацію про корупціонерів, за що їх притягнуто до відповідальності та про порядок отримання такої інформації.

 

 

Де знайти інформацію про корупціонерів?

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення можна дізнатись з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Такий Реєстр ведеться Міністерством юстиції України.

Реєстр можна знайти в кабінеті електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Реєстр корупціонерів містить інформацію про всіх осіб, які притягнені до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.

Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення а також надання відомостей з нього визначається Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5 (зі змінами).

 

Чи інформація з Реєстру відкрита?

Реєстр є відкритим для безоплатного цілодобового доступу.

Однак відомості, які можна дізнатись із Реєстру саме з сайту, є обмеженими. На сайті реєстру можна дізнатись такі відомості про корупціонерів:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

3) склад корупційного правопорушення;

4) вид покарання (стягнення);

5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

6) вид дисциплінарного стягнення.

Такі дані, наприклад, як відомості про місце народження та проживання корупціонера, паспортні дані, належать до конфіденційної інформації, тому, відповідно, не оприлюднюються з Реєстру на сайті.

Увага! Оприлюдненню підлягають відомості про корупціонерів, починаючи з 1 січня 2014 року.

Це пов’язано з тим, що публічність Реєстру законодавством встановлена саме з 1 січня 2014 року, відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Однак, Реєстр містить інформацію про корупціонерів, починаючи з 1 липня 2011 року, з часу, коли був запроваджений такий реєстр відповідно до статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (на сьогодні втратив чинність).

Як здійснюється пошук у Реєстрі?

Пошук інформації про корупціонерів на сайті з Реєстру здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові.

Таким чином, Ви можете дізнатись про корупціонера тільки у випадку, якщо Ви знаєте прізвище, ім’я та по батькові такої особи.

Відомості, що містяться у Реєстрі стосовно корупціонерів (в тому числі і про тих, дані про яких внесені до 1 січня 2014 року) можна отримати у таких випадках:

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у зв’язку з проведенням спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;

під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться Реєстрі;

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

 

Витяг з Реєстру.

У згаданих випадках, крім останнього (звернення фізичної особи), інформація надається у вигляді Витягу з Реєстру.

Витяг надається безоплатно протягом 7-ми робочих днів.

Для отримання Витягу необхідно надати письмовий запит, який повинен містити такі дані про особу-корупціонера:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього),

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце народження та число, місяць, рік народження.

У наданні Витягу може бути відмовлено у таких випадках:

у разі відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації,

якщо у запиті відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені дані про особу-корупціонера.

Запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, не приймаються.

Витяг надається на бланках.

Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у журналі видачі витягів з Реєстру.

 

Інформаційна довідка з Реєстру.

У випадку звернення фізичної особи стосовно отримання відомостей про себе – видається Інформаційна довідка з Реєстру.

Довідка надається безоплатно. Вона свідчить про наявність або відсутність відомостей про фізичну особу в Реєстрі.

Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Термін розгляду та надання відповіді - 5 робочих днів.

Довідка надається на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи).

У запиті обов'язково зазначаються такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього),

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце народження,

число, місяць, рік народження.

Довідка видається на бланку.

Для отримання довідки необхідно пред'явити посвідчення особи особисто фізичній особі або довіреність для уповноваженої нею особи.

Про отримання довідки робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

Отримання таких довідок поштою чи в електронному вигляді не передбачено.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


  • Коментарі
Завантаження коментарів...