ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОНТРОЛЬНА ЗАКУПІВЛЯ ДЕРЖСПОЖИВІНСПЕКЦІЄЮ?

Кількість переглядів: 2880

Про що: 
З цієї інструкції ви дізнаєтесь про те, яким чином Держспоживінспекція здійснює перевірку встановлення відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за реалізований споживачеві товар (замовлену, надану послугу) справжній його вартості шляхом негласної контрольної закупівлі. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно викликати особливу увагу у контролюючих органів.


Що перевіряється?

Об’єктом перевірки є суб'єкти господарювання - підприємства (їх об'єднання), установи, організації незалежно від форм власності, громадяни-підприємці та іноземні юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, ресторанного господарства і послуг.

Предметом перевірки є додержання правильності розрахунку із споживачами за надані послуги та реалізовані товари.

Хто перевіряє?

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Держспоживінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Вона є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Контрольна перевірка проводиться службовою особою Держспоживінспекції та її територіальних органів.

До участі у контрольній перевірці службова особа може залучати представників громадських організацій та споживачів, за їхньою згодою.

Порядок здійснення перевірок

Контрольна перевірка може проводитися шляхом перевірки службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар (замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також шляхом перевірки підготовлених для продажу товарів, попередньо розфасованих у суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Під час контрольної закупівлі перевіряється визначення:

 • правильності заповнення розрахункового документу встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (надання послуги), та грошового розрахунку;
 • правильності реалізації товару (надання послуги) за кількістю, мірою, масою, об'ємом;
 • якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару (послуги);
 • стану дотримання та правильності застосування цін;
 • суми справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги);
 • зіставлення справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги) з одержаною продавцем (виконавцем) платою.

Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою особою відразу після передачі(оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та видачі розрахункового документу встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги). Якщо продавцем (виконавцем) не видано розрахункового документувстановленої форми, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.

Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні залишатися, як правило, на місці (на прилавку, у вузлі розрахунку тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше місце лише в присутності продавця, що здійснив їх продаж, та, при можливості, представника суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Перевірка фактичної кількості товару проводиться шляхом його перерахування, а міри, маси та об'єму - переважування (перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби) для перевірки їх якості, за результатом якої приймається відповідне рішення.

Перевірка підрахунку і остаточного розрахунку справжньої вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості усіх закуплених товарів (наданих послуг).

Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) проводиться шляхом визначення:

 • відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній картці тощо);
 • правильності обгрунтування цін (тарифів) та дотримання нормативних актів щодо ціноутворення;
 • достовірності наданої споживачам інформації про ціни (тарифи) на товари (послуги), правильності застосування цін при продажу товарів.

Особливості проведення контрольних перевірок

У суб'єктів господарювання сфери торгівлі і ресторанного господарства:

 • контрольною перевіркою встановлюється фактична (чиста) кількість, міра, маса, об'єм товарів, закуплених для контролю;
 • продовольчі товари, що не мають промислової упаковки, у разі переважування (перемірювання) на вимогу службової особи звільнюються продавцем від паперової обгортки і шнурованих матеріалів, зачищаються їхні забруднені поверхні та обвітрені зрізи;
 • контрольне переважування (перемірювання) товарів проводиться, як правило, із застосуванням тих вимірювальних приладів (засобів вимірювання), що використовувалися продавцем, з наступною перевіркою на контрольних вимірювальних приладах, стан яких відповідає вимогам відповідних нормативних документів;
 • перевірка маси заздалегідь розфасованих суб'єктами господарювання сфери торгівлі і ресторанного господарства товарів проводиться шляхом переважування (з дотриманням відповідних вимог) 10 одиниць (порцій) цього товару (однієї дози, упаковки і дати розфасовки) або його залишку з наступним визначенням середньої ваги однієї одиниці (порції) товару.

У суб'єктів господарювання сфери послуг:

 • контрольна перевірка проводиться на різних стадіях надання послуги - під час оформлення замовлення, її отримання, виконання робіт і під час остаточного розрахунку, як правило, шляхом аналізу документів, що засвідчують факт оформлення і надання послуги (договір, квитанція, розписка, касовий чек тощо), на відповідність обсягу і вартості послуги діючим тарифам, калькуляції, прейскурантам (з урахуванням конкретного виду послуг) і перевірки правильності розрахунку за використані матеріали, сировину, комплектуючі вироби, фурнітуру тощо, сплати (утримання) штрафів (пені, неустойки);
 • отримання послуги під час контрольної перевірки здійснюється службовою особою в особливих випадках (якщо для цього є обгрунтовані підстави) за письмовим дозволом керівників Держспоживінспекції та її територіальних органів або їх заступників.

Результат перевірок та порядок його оскарження

У разі виявлення недоліків на будь-якому етапі контрольної перевірки службова особа складаєпроміжний акт, який підписується особою, що допустила порушення, та представником суб'єкта господарювання, що перевіряється (у разі його присутності під час перевірки).

За результатами перевірки складається Акт у двох примірниках, що підписується службовою особою, яка проводила контрольну перевірку, а також продавцем (виконавцем) і представником суб'єкта господарювання, у разі його присутності під час перевірки. Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарювання мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду з результатами контрольної перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарювання підписати акт службова особа, яка проводить перевірку, робить запис в акті про те, що зазначені особи ознайомлені із змістом акта і від його підписання відмовилися.

Форму Акта контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 11.01.2012 р. N 24

Якщо неможливо повернути товар (послугу), який було використано (одержано) під час контрольної перевірки, про що зазначається в акті контрольної перевірки, відшкодування затрат відноситься на результати діяльності суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Слід також звернути увагу, що Закон №877 не регулює контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків.
 

Типові порушення порядку проведення перевірки

 • оголошення про контрольну закупівлю не було зроблене своєчасно (відразу після передачі товару, проведення грошового розрахунку і видачі розрахункового документа);
 • відбір зразків товарів не був належним чином оформлений актом;
 • розрахунок при контрольній закупівлі зношеними купюрами; видиме небажання отримання розрахункового документа;
 • умисне створення порушень у тих, хто перевіряється (наприклад, непомітне зняття цінників на товари); залякування.Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...