ЯК ПОСКАРЖИТИСЯ НА ПРОКУРОРА

Кількість переглядів: 11603

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтеся, на які дії прокурора і куди можна поскаржитися, а також до якої відповідальності можуть притягнути прокурора.

Ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон) визначає коло працівників прокуратури, які вважаються прокурорами органів прокуратури. З наведеного положення вбачається, що до прокурорів відносяться працівники прокуратури від Генерального прокурора до прокурора місцевої прокуратури.


Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:


1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень;

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення;

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом (ст. 43 Закону).

Дисциплінарне провадження відносно прокурорів здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (КДКП).

Звертаємо увагу, що до КДКП слід звертатися у разі порушень прокурором вказаних вище норм і правил. А рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Звернутися до КДКП із скаргою (заявою) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку може кожний, кому відомі такі факти. На своєму веб-сайті КДКП розмістила рекомендований зразок дисциплінарної скарги.

Також треба мати на увазі, що можна подати скаргу до Вищої ради правосуддя про порушення прокурором вимог щодо несумісності його посади із заняттям певними видами діяльності. Так, перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах. На прокурора також поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Вища рада правосуддя затвердила та розмістила на своєму сайті зразок заяви про порушення прокурором вимог щодо несумісності, - http://www.vru.gov.ua/add_text/155.


Ст. 49 Закону передбачено, що на прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

1) догана;

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального прокурора);

3) звільнення з посади в органах прокуратури.

Отже, якщо Вам відомі вказані вище факти щодо дій прокурорів, можете звертатися до КДКП або до ВРП.

Довідково

Якщо Вас зацікавили окремі питання, пов’язані із зверненням зі скаргою на дії прокурорів, – Ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

  • Коментарі
Завантаження коментарів...