ЯК ОТРИМАТИ БУДІВЕЛЬНУ ЛІЦЕНЗІЮ?

Кількість переглядів: 5836

Про що: 
Про порядок та особливості отримання ліцензії на виконання будівельних робіт.


Що таке «ліцензія»?

Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), ліцензія – це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.


Іншими словами, ліцензія - це дозвіл, який надає право суб’єкту господарювання здійснювати певні види господарської діяльності. 

Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 7 Закону ліцензуванню підлягає будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність».  

В ліцензії має бути зазначена наступна інформація:

 1. Найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 2. вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;
 3. ПІБ фізичної особи-підприємця (ФОП) або найменування юридичної особи;
 4. Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) для юридичної особи, ідентифікаційний номер для ФОП;
 5. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання ФОП;
 6. Інформація про рішення про видачу ліцензії (номер та дата прийняття);
 7. Інформація про особу, яка підписала ліцензію (посада, ПІБ);
 8. Дата видачі ліцензії;
 9. Інформація про наявність додатків до ліцензії (із зазначенням кількості сторінок) з переліком робіт;

Ліцензія та додаток до неї підписуються керівником органу ліцензування або його заступником та скріплюються печаткою цього органу. 


У відповідності до ч. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» з метою отримання ліцензії здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256


При цьому, рекомендовано користуватися фаховою допомогою в процесі підготовки документів необхідних для отримання ліцензії. Так, доволі часто подання суб’єктом будівельної діяльності документів для отримання ліцензії не в повному обсязі чи документів, що містять недостовірні відомості служить приводом для повернення їх заявникові. 

Порядок отримання ліцензії

 • Першочергово необхідно подати документи в Державну аріхтектурно-будівельну інспекцію України (ДАБІ) – там видають копію опису документів із підписом відповідальної особи та датою прийняття.
 • Протягом 10 робочих днів ДАБІ розглядає заяву і надсилає до ліцензійної комісії.
 • Ліцензійна комісія протягом 10 днів розглядає документи з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
 • Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом 7 робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.
 • Оформлення ліцензії здійснюється протягом 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений закономПереоформлення ліцензії є безоплатним.


Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...