ЯК ОСКАРЖИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КЕРІВНИКУ ОРГАНУ, В ЯКОГО ЗАПИТУВАЛИ ІНФОРМАЦІЮ

Кількість переглядів: 1954

Якщо Ви вважаєте, що органи виконавчої влади порушили Ваше право на доступ до публічної інформації, тоді Ви маєте право  надіслати скаргу на дії органу (керівника органу) або посадової особи на ім’я керівника вищого органу виконавчої влади.

Наприклад, Ви запитували інформацію у будь-якого міністерства, вищим органом для них буде – Кабінет Міністрів України. На дії голови райдержадміністрації треба скаржитися голові облдержадміністрації, на дії голови облдержадміністрації - Прем’єр-міністру або Президенту, на дії міністра - Прем’єр-міністру, на дії територіального представництва центрального органу виконавчої влади – голові цього органу.

Як скаржитись

Скаржитися необхідно у порядку встановленому Законом України "Про звернення громадян". Згаданий закон визначає, що скаргою є звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Вказаний закон передбачає можливість подання індивідуальних та колективних, усних та письмових звернень (скарг) громадян.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою. 

Письмова скарга повинна відповідати певним вимогам. У разі їх недотримання, Ваше звернення не розглядатиметься.

Отже, у скарзі необхідно зазначити:

 1. Ваші прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
 2. Суть скарги і про що Ви просите відповідний орган влади;
 3. Дата подання і підпис.

Зверніть увагу, що анонімні звернення (скарги) розгляду не підлягають.

Скаргу можна подати особисто або через уповноважену на це іншу особу (наприклад, за нотаріально посвідченою довіреністю).

До скарги додаються наявні рішення або копії рішень, які приймалися за зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються заявнику.

Скарги приймаються до розгляду не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням і не пізніше року з моменту його прийняття.

Скарги, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування зобов'язані її розглянути та повідомити Вас про результати розгляду.

Скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний термін розгляду (при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати сорока п'яти днів), про що обов’язково повідомляється скаржнику.

Якщо Вам відмовили у задоволенні вимог, викладених у скарзі, необхідно знати, що така відмова повинна бути:

 • у письмовій формі;
 • з посиланням на закон;
 • з викладенням мотивів відмови;
 • із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Ваші права

При розгляді Вашої скарги Ви маєте право (ст. 18 Закону України "Про звернення громадян"):

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу;
 • брати участь у перевірці поданої скарги;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх витребуванні органом, який розглядає скаргу;
 • бути присутнім при розгляді скарги;
 • користуватися послугами адвоката;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Обов’язки органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час розгляду Вашої скарги встановлені ст. 19 Закону України "Про звернення громадян". Так, органи державної влади, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

 • об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скаргу;
 • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді скарги скласти про це мотивовану постанову;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам;
 • невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з скаргою рішень;
 • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення;
 • вживати заходів стосовно відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
 • у разі визнання скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
 • не допускати безпідставної передачі розгляду скарг іншим органам;
 • особисто  організовувати та перевіряти стан розгляду скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

Який може бути результат оскарження

Результатом оскарження має бути поновлення порушеного права (надання Вам запитуваної інформації). Також, за результатами поданої Вами скарги можливим є вжиття заходів дисциплінарної відповідальності до конкретного порушника (наприклад, догана чи звільнення). 


Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.Посилання:

 • Коментарі
Завантаження коментарів...