ЯК, КОЛИ І КОМУ ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Кількість переглядів: 20539

Про що: 
З цієї Інструкції ви дізнаєтесь: в яких випадках слід повідомити про відомі факти корупційних діянь, до яких органів і організацій це можна робити і яким чином.

Про що повідомляти?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), корупція - це використання посадовою особою наданих їй службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей. 

Тобто, якщо вам відомо про те, що мали/мають місце зазначені нижче діяння:

 • отримання посадовцем (будь-який державний службовець, суддя, прокурор, слідчий, працівник поліції, тощо) неправомірної вигоди (грошових коштів, переваг, пільг, тощо),
 • використання посадовцем будь-якого державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах,
 • наявність конфлікту інтересів.  При цьому Закон розмежовує поняття «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів». Так, потенційний конфлікт інтересів це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (абзац дев’ятий частини першої статті 1 Закону). В той час як під реальним конфліктом інтересів розуміють суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (абзац тринадцятий частини першої статті 1 Закону),
 • порушення обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону),
 • порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності а також обмеження після припинення діяльності посадової особи (статті 25, 26 Закону),
 • надання керівництвом незаконних доручень (стаття 44 Закону) –

радимо повідомити про це у встановленому порядку, про який зазначено нижче.

Кому повідомляти?

Спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, а це:

До прокуратури, органів внутрішніх справ, СБУ, НАБУ треба звертатися, коли відомі факти корупційних злочинів або адміністративних правопорушень.

Компетенція та підслідність

НАЗК, зокрема:

 • веде Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • перевіряє відповідність цих декларацій способу життя чиновників;
 • контролює дотримання обмежень щодо фінансування політичних партій;
 • слідкує за недопущенням конфлікту інтересів у чиновників;
 • приймає повідомлення про можливі випадки корупції;
 • розробляє проект Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, проекти нормативно-правових актів з цих питань;
 • видає обов’язкові для виконання приписи;
 • здійснює співпрацю з викривачами корупції, вживає заходи щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав.

Уповноважені на те посадові особи НАЗК складають протоколи у справах про такі адміністративні правопорушення, які передбачені наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП):

 • стаття 188-46 «Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції»,
 • стаття 172-4 «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»
 • стаття 172-5 «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»
 • стаття 172-6 «Порушення вимог фінансового контролю»
 • стаття 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
 • стаття 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень»
 • стаття 172-9 «Невжиття заходів щодо протидії корупції»
 • стаття 212-15 «Порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму»
 • стаття 212-21 «Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»

НАБУ, зокрема:

 • вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та майна, які можуть бути предметом конфіскації, або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до його підслідності,
 • здійснює оперативно-розшукові заходи і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності (ст. 216 Кримінального процесуального кодексу), якщо наявна хоча б одна з таких умов:
 • Злочини вчинено певною вищою посадовою особою, в тому числі членом Кабінету Міністрів України, нардепом, посадовою особою місцевого самоврядування першої та другої категорій, суддею, прокурором, керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, тощо;
 • або розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
 • або Злочин щодо пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, та зловживання впливом, вчинено щодо, зокрема, вищої службової особи.

Підслідність НАБУ

 • Стаття 191 Кримінального кодексу України (ККУ). Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 • Стаття 206-2 ККУ. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
 • Стаття 209 ККУ. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 • Стаття 210 ККУ. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
 • Стаття 211 ККУ. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
 • Стаття 354 ККУ (стосовно працівників юридичних осіб публічного права). Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
 • Стаття 364 ККУ. Зловживання владою або службовим становищем
 • Стаття 368 ККУ. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
 • Стаття 368-2 ККУ. Незаконне збагачення
 • Стаття 369 ККУ. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
 • Стаття 369-2 ККУ. Зловживання впливом
 • Стаття 410 ККУ. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Уповноважені на те посадові особи НАБУ складають протоколи у справах про адміністративне правопорушення, яке передбачене статтею 185-13 КпАП «Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України».

Інші органи та організації, яким можна повідомити про факти корупції

Уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції органів державної влади

До зазначених підрозділів слід звертатись у випадку, якщо корупційне правопорушення стосується посадових чи службових осіб, які працюють у органах влади.

Керівники підприємств, установ, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, якщо корупційне правопорушення стосується робітників цих підприємств.

В даному випадку слід звернути увагу, що дієвість таких повідомлень може буде досить низькою. Рекомендується паралельно звертатись і до правоохоронних органів.

Громадські організації, що спеціалізуються на виявленні та протидії корупції, та журналісти-розслідувачі.

У випадку, якщо ви володієте інформацією щодо фактів корупційних правопорушень, ви маєте можливість повідомити про це у письмовій формі чи електронним листом громадські організації, які спеціалізуються саме на розслідуванні корупційних правопорушень, або журналістам-розслідувачам.

Переваги:

 • такі організації і журналісти мають напрацьований досвід адвокатування корупційних справ;
 • у них є напрацьовані контакти з правоохоронними органами;
 • це сприяє централізації інформації щодо корупційних правопорушень;
 • це сприяє формуванню активної громадської позиції.

Ризики:

громадські організації і журналісти не наділені каральними функціями, тому необхідно все одно звертатись до правоохоронних органів, а також контролювати хід розгляду вашої заяви. Також, слід мати на увазі, що часто громадські організації не здійснюють представництво викривачів у судах, а лише надають інформаційну та консультативну підтримку.

Контактна інформація громадських організацій:

Як звертатись?

Звернутись необхідно у письмовій формі. У заяві необхідно у довільній формі викласти всі відомі Вам факти корупційного порушення. При наявності до заяви можна прикласти докази на підтвердження викладених у ній обставин. Фактами, що вказують на наявність корупційного правопорушення, можуть бути документи, що підтверджують витрачання коштів, посилання на журналістські розслідування у пресі, аудіо- чи відеозаписи, Ваші власні розслідування тощо.

Також слід зазначити Ваше прохання чи вимогу. Заява повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактні дані.

Також можна звернутись і в усній формі (при особистому прийомі чи по телефону). Однак, слід пам’ятати, що Ваше звернення повинно бути зафіксовано із зазначенням Вашого ПІБ та адреси проживання.

Однак, зараз все більше з’являється можливостей анонімно звертатись з повідомленням про корупційні злочини. На сайтах правоохоронних органів появляються телефони довіри та електронні скриньки.

Інформаційно:

Кожен орган має свої контакти та телефони довіри, зателефонувавши на які, Ви можете залишити інформацію про відомі Вам факти корупції.

Довідково

Як Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


 • Коментарі
Завантаження коментарів...