ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кількість переглядів: 20111

Про що: 
З даної інструкції ви дізнаєтеся про відповідальність держслужбовця при наданні публічної інформації.


За що несе відповідальність державний службовець

Наведені нижче порушення законодавства про доступ до публічної інформації є підставою для відповідальності державного службовця: 

  • ненадання відповіді на запит;
  • ненадання інформації на запит;
  • безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
  • неоприлюднення інформації;
  • надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
  • нездійснення реєстрації документів;
  • навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Яка відповідальність може бути застосована до державного службовця?


Дисциплінарна відповідальність 

Так, відповідно до статті 64 Закону України «Про державну службу» за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. При цьому, згідно з статтею 65 цього ж Закону підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. Дисциплінарним проступком, зокрема, є невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень (п. 5, ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу»). 

Таким чином, якщо посадовою інструкцією чи нормативно правовим актом на державного службовця покладено обов’язок щодо надання публічної інформації, однак він не виконує його чи виконує його неналежним чином існує підстава для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

Крім того, з Кодексу законів про працю України вбачається можливим застосування заходів впливу до працівників, які порушують законодавство про доступ до публічної інформації. 


Адміністративна відповідальність

Статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність за порушення права на інформацію. Варто зазначити, що адміністративні протоколи за вказане правопорушення мають право складати уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Саме до них радимо Вам звертатися для притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, які винні у порушенні ваших прав на доступ до публічної інформації. 


Кримінальна відповідальність

У деяких випадках можливим є притягнення особи винної у порушенні ваших прав на доступ до публічної інформації до кримінальної відповідальності. Так, статтею 367 Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за службову недбалість. Під службовою недбалістю розуміється невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Таким чином, якщо порушення Вашого права на доступ до публічної інформації завдало істотної шкоди, службова особа винна у такому правопорушенні може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


Посилання

  • Коментарі
Завантаження коментарів...