ЩО ТАКЕ КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА?

Кількість переглядів: 19327

Про що: 
У цій інструкції Ви дізнаєтесь про порядок та умови подання конституційної скарги до Конституційного Суду України.

Порядок та умови звернення до Конституційного Суду України (КСУ) визначені у Законі України «Про Конституційний Суд України».

Перш за все, слід зазначити, що звернутись до КСУ можна у трьох формах:

конституційного звернення,

конституційного подання,

конституційної скарги. 

Про конституційне подання Ви можете дізнатись тут, а про конституційне звернення тут.


Що таке конституційна скарга?

Конституційною скарга це подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.


Хто має право подати конституційну скаргу?

Конституційну скаргу може подати особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України. До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.


Які вимоги щодо оформлення конституційної скарги?

Конституційна скарга повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства - місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу;

3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;

4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;

5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;

6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;

7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;

8) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Разом з тим, звертаємо Вашу увагу на те, що копія остаточного судового рішення у справі суб’єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.

Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто. Якщо суб’єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє від її імені.

Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.

За результатами розгляду конституційних скарг КСУ ухвалює рішення. 

На сайті КСУ можна ознайомитись із конституційними скаргами, які знаходяться на розгляді КСУ.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.

Посилання: 

  • Коментарі
Завантаження коментарів...