ЩО ТАКЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

Кількість переглядів: 10924

Про що: 
У цій інструкції Ви дізнаєтесь про порядок підготовки та необхідні умови для конституційного подання до Конституційного Суду України.

Порядок та умови звернення до Конституційного Суду України (КСУ) визначені у Законі України «Про Конституційний Суд України».

Перш за все, слід зазначити, що звернутись до КСУ можна у трьох формах:

конституційного звернення,

конституційного подання,

конституційної скарги.

Про конституційне звернення Ви можете дізнатись тут, а про конституційну скаргу тут.


Що таке конституційне подання?

Конституційне подання - це письмове клопотання до КСУ про:

1) визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним,

2) офіційного тлумачення Конституції України.

Хто має право подати конституційне подання?

Право конституційного подання мають:

- Президент України,

 - не менш як сорок п'ять народних депутатів України (відкликання підпису під конституційним зверненням не має юридичних наслідків),

- Верховний Суд України,

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

- Верховна Рада Автономної Республіки Крим.


Які вимоги щодо оформлення конституційного подання?

У конституційному поданні зазначаються:

1) суб’єкт права на конституційне подання;

2) відомості про представника суб’єкта права на конституційне подання;

3) документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;

4) перелік документів і матеріалів, що додаються.


У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).


У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.


Якщо конституційне подання не відповідає хоча б одній з зазначених вище вимог, КСУ відмовляє у відкритті конституційного провадження. 


Сьогодні КСУ на своєму офіційному сайті оприлюднює всі конституційні подання, які знаходяться на його розгляді. З ними можна ознайомитись тут.


Яка форма відповіді КСУ на подання?


За результатами розгляду справ щодо конституційності нормативних актів – КСУ ухвалює рішення. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Аналогічним чином, за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення Конституції України КСУ ухвалює рішення

Рішення КСУ є обов'язковими до виконання, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені.


Посилання: 

  • Коментарі
Завантаження коментарів...