ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Кількість переглядів: 28548

Про що: 
З цієї інструкції Ви дізнаєтеся як відбувається процедура реєстрація змін до статуту і куди скаржитися, якщо реєстратор відмовляється виконувати свої обов’язки

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) це особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус. Повноваження державного реєстратора регулюються ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Якщо Ви бажаєте внести зміни до установчих документів юридичної особи, то вам потрібно подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) наступні документи українською мовою:

 • заява про державну реєстрацію змін до статуту;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до статуту;
 • документ про сплату адміністративного збору (0,3 мінімальної заробітної плати);
 • статут юридичної особи в новій редакції;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Варто пам’ятати, що державному реєстратору забороняється вимагати інші документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи крім тих, що вказані.


Зупинення та відмова у реєстрації

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

 • подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі;
 • невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону;
 • невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
 • подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання (ст. 27 Закону).

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, здійснюється протягом 24 годин після надходження.


Державний реєстратор може відмовити проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в наступних випадках:

 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 • документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 • щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (ст. 28 Закону);

Оскарження

Якщо державний реєстратор відмовляється реєструвати зміни до установчого документу юридичної особи то на державного реєстратора подається скарга - у визначеному законом порядку до Мінюсту чи його територіальних органів (ст. 34 Закону).

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...