ПОРАДИ ВИКЛАДАЧА: ЯК НЕ ДАВАТИ ХАБАРІ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Кількість переглядів: 2219

Про що

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про існуючі корупційні випадки в університетах та поради як їх уникати.Руйнівні наслідки корупції в освіті проявляються у тому, що саме у сфері освіти учні і студенти, які ще не стикались з корупцією, часто формують толерантне ставлення до корупції.

Сьогодні в університетах застосовується кредитно-модульна система оцінювання.

За цією системою вся навчальна програма дисципліни поділяється на модулі. В одному семестрі повинно бути декілька модулів. Після кожного модулю проводиться контрольне оцінювання, зазвичай у вигляді тесту чи контрольної роботи.

За кожне заняття студент отримує певну кількість балів, які в сукупності не повинні перевищувати 100 балів за семестр, що відповідає відмінній оцінці чи оцінці «А» за Європейською системою оцінювання. 

З цього слідує, що студент, щоб отримати найвищий бал, повинен відвідувати всі заняття і показувати найвищі результати на кожному з них.

Теоретично успішний студент автоматично складає заліки та іспити, а ті студенти, які не відвідують заняття, не повинні до них допускатись.

Вимога про набір необхідної кількості балів є єдиною для всіх студентів.

Варто також зазначити, що порядок призначення і виплати стипендій, студентам, які навчаються за денною формою навчання, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1050. Вказаною постановою встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому кількість одержувачів академічних стипендій повинна складати 40 - 45 відсотків від кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням. Таким чином, при вирішенні питання про призначення стипендії вирішальним є рейтинг студента. Такий алгоритм призначення стипендій значно знижує зацікавленість керівництва навчального закладу та його викладачів у масовому заниженні оцінок студентам. 

Водночас, якщо студент вважає, що викладач навчального закладу у змові з його керівництвом оцінює його знання неналежним чином, з надмірною суворістю, такий студент може звернутися до Міністерства освіти і науки України чи місцевих органів управління освітою із скаргою у порядку, встановленим Законом України "Про звернення громадян". При цьому, така скарга повинна бути належним чином мотивованою. Так, навчальні заклади затверджують положення, яким визначаються порядок та критерії оцінювання знань студентів. Студенту варто обґрунтувати скаргу тим, що при здійсненні оцінювання його знань викладач відхиляється від викладених у положенні порядку та критеріїв, а саме застосовує критерії оцінювання, які є більш суворими від тих, що передбачені у положенні. У скарзі студенту необхідно просити Міністерство освіти і науки України чи місцеві органи управління освітою ініціювати проведення перевірки належності здійснення викладачем оцінювання його знань. Також можна просити адресата скарги про вжиття заходів щодо відсторонення викладача від здійснення оцінювання його знань в подальшому. Якщо за результатами розгляду скарги викладена у ній інформація підтвердиться, оцінки студента повинні бути скориговані з урахуванням критеріїв оцінювання знань студента, визначених у затвердженому навчальним закладом положенні. Це, у свою чергу, може вимагати здійснення повторного оцінювання знань студента іншим викладачем (групою викладачів).  

У випадку, якщо Вас не пускають / випускають до гуртожитку після 23:00, ви можете посилатись на статтю 311 Цивільного кодексу України, де зазначається, що житло фізичної особи є недоторканим. Частиною четвертою статті 311 Цивільного кодексу України додатково наголошується на тому, що фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом. 

Аналогічну норму містить абз. четвертий статті 9 Житлового кодексу УРСР. Тобто, заборона мешканцям гуртожитку входити до гуртожитку після 23 години може тлумачитися як тимчасове позбавлення житла (у нічний час) на підставі наказу ректора/коменданта/профспілки/студентської Ради, що є порушенням вищенаведених статей.


Порадник


Випадки корупції

Порадник як уникнути корупції

Плата за вступ до вищого навчального закладу, як спосіб уникнути конкуренції.

Отримувати високі бали у ЗНО, які є рейтинговими і визначальними при вступі до вищого навчального закладу.

Преференції поселення до гуртожитку.

Завчасно просити виділення місця у гуртожитку.

«Дописування» відвідування студентів і оцінок за заняття.

Сумлінно виконувати свої студентські обов’язки: відвідувати лекційні і семінарські заняття, готуватись до занять і виконувати всі вимоги, які передбачені навчальною програмою.

Грошова винагорода за позитивну оцінку на контрольній роботі/заліку/іспиті.

Створення умов для давання хабара:

• вироблення викладачем репутації, за якої ніхто не може отримати відмінні оцінки – студенти дають хабарі, щоб не отримати негативну оцінку.

• допуски до заліків/іспитів лише після виконання певних умов (від придбання освітньої продукції авторства самого викладача до дарування коштовних подарунків).

Відпрацювання пропущених занять лише за плату тощо.

У випадку незаконної поведінки викладачів, не піддаватись на злочинні умови, можна повідомити про це керівництву університету (детальніше читайте нижче).

Якщо ж керівництво ігнорує такі звернення, уникає розголосу та погрожує не видавати дипломи або взагалі відрахуванням, звертатись вже до правоохоронних органів.

Не забувайте про кримінальну відповідальність, яка передбачена не лише для викладача, який вимагає чи одержує неправомірну винагороду, але й для студента, який її пропонує чи дає.

І найголовніше – створювати реально діючі незалежні від вищого навчального закладу  органи студентського самоврядування.  Як мінімум, такі студентські ради повинні контролювати розселення студентів у гуртожитки та захищати права студентів.

З покаранням хабарників в університетах, як і у всіх інших сферах в Україні, сутужно. Але це не щось нереальне. Є щонайменше 5 різних способів, як поскаржитися на викладача, що вимагає у студентів гроші. У кожного з методів є як свої переваги, так і недоліки. Розглянемо їх детальніше.

Важливо: пункти розташовані НЕ в послідовності від найкращого до найгіршого.

✓ Поскаржитися керівництву кафедри

Плюси — це найбільш очевидний і легкий спосіб. Там можуть врятувати вас від хабара, попрохавши викладача вгамувати свої апетити.

Мінуси — низька ймовірність, що викладача відсторонять чи звільнять. До того ж, не виключено, що на кафедрі сприймуть це як зрадницький удар у спину та будуть псувати вам життя в майбутньому.

✓ Поскаржитися декану

Плюси — на відміну від керівника кафедри, декан менш пов`язаний з викладачами, а ще є ймовірність, що спрацює фактор страху перед публічними скандалами на факультеті.

Мінуси — дуже залежить від мотивації конкретного декана боротися з корупцією, до того ж, ви не зберігаєте свою анонімність.

✓ Поскаржитися в студентську раду

Плюси — замість вас до деканату піде скаржитися представник студради, тож ніхто може навіть не дізнатись вашого імені. Якщо студрада “робоча”, то з високою ймовірністю ви зможете натрапити там на ідейних людей, які вам допоможуть.

Мінуси — як і кожен з попередніх варіантів, не гарантує, що цей викладач більше не з`явиться у стінах університету. Навіть якщо його звільнять через шум, він може поновитися на посаді через суд — такі випадки не є рідкістю.

✓ Поскаржитися у правоохоронні органи

Плюси — це найбільш дієвий метод. Ви пишете у поліцію заяву, вказуючи якомога більше фактів: посаду викладача, яку суму і за що вимагає тощо. А далі активно співпрацюєте зі слідством: даєте показання, берете участь у негласних слідчих діях. Зрештою, записуєте на камеру факт передачі хабара викладачу — і маєте неспростовний доказ корупційного зловживання в суді. Важливо: ні ваші друзі, ні працівники університету не мають знати про ваше звернення до правоохоронних органів.

Мінуси — водночас це і найбільш тривалий у часі метод. Ваші переговори з поліцією, переговори поліції з судом — цей процес може затягнутися на кілька місяців. Тому сподіватися, що вам швидко вдасться вирішити питання перед заліком, повідомивши в поліцію про вимагання грошей, марно. Хоча це й жодним чином не заперечує користь від таких дій.

✓ Пролити світло на хабарника у соцмережах та медіа

Плюси — публічний шум, тим паче, від такої шумної спільноти, як студентська, допоможе формувати нульову толерантність до корупції як серед студентів, так і викладачів. І в ідеалі керівництво університету буде змушене відреагувати.

Мінуси — пост у соцмережах не може слугувати доказом корупції. Також ви ризикуєте зазнати тиску від керівництва університету та безпосередньо викладача-вимагача.
Тому в купі з публікаціями у соцмережах вашій групі варто написати спільну заяву до деканату (не вказано, який % від групи має її підписати) з проханням змінити викладача. Якщо в деканаті зрозуміють, що ви будете стояти на своєму — його змінять.

У ваших силах зробити так, аби в університеті не змушували до хабарництва ні вас, ні братів ваших меншокурсників.


  • Коментарі
Завантаження коментарів...