ПОРАДИ ВИКЛАДАЧА: ЯК НЕ ДАВАТИ ХАБАРІ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Кількість переглядів: 1233

Про що

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про існуючі корупційні випадки в університетах та поради як їх уникати.Не секрет, що у багатьох вищих навчальних закладах України поширена корупція. Причиною цьому можна назвати як низьку правову культуру суспільства, так і своєрідний «корупційний менталітет».

Руйнівні наслідки корупції в освіті проявляються у тому, що саме у сфері освіти учні і студенти, які ще не стикались з корупцією, часто формують толерантне ставлення до корупції.

Сьогодні в університетах застосовується кредитно-модульна система оцінювання.

За цією системою вся навчальна програма дисципліни поділяється на модулі. В одному семестрі повинно бути декілька модулів. Після кожного модулю проводиться контрольне оцінювання, зазвичай у вигляді тесту чи контрольної роботи.

За кожне заняття студент отримує певну кількість балів, які в сукупності не повинні перевищувати 100 балів за семестр, що відповідає відмінній оцінці чи оцінці «А» за Європейською системою оцінювання. 

З цього слідує, що студент, щоб отримати найвищий бал, повинен відвідувати всі заняття і показувати найвищі результати на кожному з них.

Теоретично успішний студент автоматично складає заліки та іспити, а ті студенти, які не відвідують заняття, не повинні до них допускатись.

Вимога про набір необхідної кількості балів є єдиною для всіх студентів.

Варто також зазначити, що порядок призначення і виплати стипендій, студентам, які навчаються за денною формою навчання, затверджено постановою Кабінету Міністрів  від 28 грудня 2016 р. № 1050. Вказаною постановою встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому кількість одержувачів академічних стипендій повинна складати 40 - 45 відсотків від кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням. Таким чином, при вирішенні питання про призначення стипендії вирішальним є рейтинг студента. Такий алгоритм призначення стипендій значно знижує зацікавленість керівництва навчального закладу та його викладачів у масовому заниженні оцінок студентам. 

Водночас, якщо студент вважає, що викладач навчального закладу у змові з його керівництвом оцінює його знання неналежним чином, з надмірною суворістю, рекомендуємо такому студенту звернутися до Міністерства освіти і науки України чи місцевих органів управління освітою із скаргою у порядку встановленою Законом України "Про звернення громадян". При цьому, така скарга повинна бути належним чином мотивованою. Так, навчальні заклади затверджують положення, яким визначаються порядок та критерії оцінювання знань студентів. Студенту варто обґрунтувати скаргу тим, що при здійснення оцінювання його знань викладач відхиляється від викладених у положенні порядку та критеріїв, а саме застосовує критерії оцінювання які є більш суворими від тих що передбачені у положенні. У скарзі студенту необхідно просити Міністерство освіти і науки України чи місцеві органи управління освітою ініціювати проведення перевірки належності здійснення викладачем оцінювання його знань. Також можна просити адресата скарги про вжиття заходів щодо відсторонення викладача від здійснення оцінювання його знань в подальшому. Якщо за результатами розгляду скарги викладена у ній інформація підтвердиться оцінки студента повинні бути скориговані з урахуванням критеріїв оцінювання знань студента визначених у затвердженому навчальним закладом положенні.  Це, у свою чергу, може вимагати здійснення повторного оцінювання знань студента іншим викладачем (групою викладачів).  

Порадник


Випадки корупції

Порадник як уникнути корупції

Плата за вступ до вищого навчального закладу, як спосіб уникнути конкуренції.

Отримувати високі бали у ЗНО, які є рейтинговими і визначальними при вступі до вищого навчального закладу.

Преференції поселення до гуртожитку.

Завчасно просити виділення місця у гуртожитку.

«Дописування» відвідування студентів і оцінок за заняття.

Сумлінно виконувати свої студентські обов’язки: відвідувати лекційні і семінарські заняття, готуватись до занять і виконувати всі вимоги, які передбачені навчальною програмою.

Грошова винагорода за позитивну оцінку на контрольній роботі/заліку/іспиті.

Створення умов для давання хабара:

• вироблення викладачем репутації, за якої ніхто не може отримати відмінні оцінки – студенти дають хабарі, щоб не отримати негативну оцінку.

• допуски до заліків/іспитів лише після виконання певних умов (від придбання освітньої продукції авторства самого викладача до дарування коштовних подарунків).

Відпрацювання пропущених занять лише за плату тощо.

У випадку незаконної поведінки викладачів, не піддаватись на злочинні умови, повідомляти про це керівництву університету.

Якщо ж керівництво ігнорує такі звернення, уникає розголосу та погрожує не видавати дипломи або взагалі відрахуванням, звертатись вже до правоохоронних органів.

Не забувайте про кримінальну відповідальність, яка передбачене не лише для викладача, який вимагає чи одержує неправомірну винагороду, але й для студента, який її пропонує чи дає.

І найголовніше – створювати реально діючі незалежні від вищого навчального закладу  органи студентського самоврядування.  Як мінімум, такі студентські ради повинні контролювати розселення студентів у гуртожитки та захищати права студентів.У випадку, коли Вам забороняють запрошувати до гуртожитку гостей, або вимагають з Вас за це плату – необхідно посилатись на Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про гуртожитки» від 27.04.2015 № 84, відповідно до якого:

"Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати в гуртожитку з 08:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку."

У випадку, якщо Вас не пускають / випускають до гуртожитку після 23:00, ви можете посилатись на Лист МОНмолодьспорт №1/9-705 від 14.09.11 «Про недопущення обмежень прав мешканців студентських гуртожитків», у якому зазначається наступне:

"В окремих вищих навчальних закладах необґрунтовано забороняється вхід мешканців до гуртожитку після 23-ї години, що ускладнює їм можливість займатися в навчально-наукових лабораторіях, бібліотеках тощо та працювати у вільний від навчання час. Таке обмеження порушує законні права осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках, а також суперечить Конституції України, статті 9 Житлового кодексу Української РСР, якими не допускається встановлення будь-яких обмежень на користування житловими приміщеннями.

З метою реалізації прав студентів та аспірантів, які проживають у гуртожитках вищого навчального закладу, просимо привести у відповідність до законодавства та Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 №1004, нормативні документи вищого навчального закладу, що регламентують перепускний режим у гуртожитках, для забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до гуртожитків його мешканців."

Незважаючи на те, що «Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу», вже втратило чинність, а в діючому Положенні про гуртожитки передбачається, що: «Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: ...дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку» встановлення обмежень щодо пропускного режиму внутрішнім розпорядком гуртожитку є незаконним, оскільки у статті 311 Цивільного кодексу України зазначається, що житло фізичної особи є недоторканим. Частиною четвертою статті 311 Цивільного кодексу України додатково наголошується на тому, що фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом. 

Аналогічну норму містить абз. четвертий статті 9 Житлового кодексу УРСР. Тобто, заборона мешканцям гуртожитку входити до гуртожитку після 23 години може тлумачитися як тимчасове позбавлення житла (у нічний час) на підставі наказу ректора/коменданта/профспілки/студентської Ради, що є порушенням вищенаведених статей.

Як і куди повідомляти про корупцію Ви можете дізнатись тут.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


  • Коментарі
Завантаження коментарів...