НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Кількість переглядів: 9838

Про що: 
Деякі питання отримання пільг при оплаті податків


Податкові пільги – це звільнення платника податків від необхідності сплачувати податки. Подібне звільнення може мати місце як в повному, так і в частковому обсязі.

Дуже часто, запроваджуючи звільнення від сплати податків, держава має на меті встановлення певного рівня соціального або економічного захисту відповідної категорії населення.

У Податковому кодексі України закріплений вичерпний перелік видів податкових пільг. Першим видом є вирахування - це вид пільги, спрямований на виключення з оподатковуваного доходу окремих предметів. Вирахування можуть бути повні (надаються всім платникам) та часткові (надаються певним категоріям платників); постійні (діють протягом тривалого періоду часу), тимчасові (діють протягом обмеженого періоду часу) та надзвичайні (надаються у випадку появи певних надзвичайних обставин); майнові (відраховується певна частина оподатковуваного майна) та прибуткові відрахування (застосовуються до частини доходу платника).

Знижки – другий вид податкових пільг – зменшує суму податку на певні величини. Знижки можуть бути:

  • лімітовані, розмір яких є прямо чи опосередковано обмеженим;
  • нелімітовані, коли податкова база може бути зменшена на всю суму витрат платника;
  • встановлення зниженої ставки оподаткування;
  • звільнення від сплати податків та зборів.

Також можна виділити такий вид пільг, як податкові кредити, - це пільги, спрямовані на зменшення податкової ставки. У даному випадку об’єктом оподаткування є обчислена сума податку.

Законодавство України визначає перелік підприємств, доходи яких за певних умов звільняються від оподаткування:

  • органи державної влади, органи місцевого самоврядування та створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
  • благодійні фонди та організації, а також громадські організації, створені з метою проведення екологічної, оздоровчої, спортивної, культурної, аматорської та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії;
  • пенсійні фонди, кредитні спілки;
  • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників;
  • релігійні організації.

Також суттєві податкові пільги отримують всеукраїнські громадські організації інвалідів, - від оподаткування звільняється прибуток підприємств, заснованих ними, отриманий від продажу певних товарів, надання послуг або виконання робіт.

Від сплати земельного податку звільняються:

Згідно із положеннями Податкового кодексу України, пільги з податку на прибуток передбачені для деяких видів підприємств та видів діяльності. 

Відповідно до Податкового Кодексу України, існує багато операцій, звільнених від оподаткування. Їх перелік наведено у статті  197 зазначеного Кодексу.

Також в Податковому кодексі містяться і інші випадки звільнення від сплати певних податків в певних випадках.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

  • Коментарі
Завантаження коментарів...