МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРУ: КОД МАЄ ЗНАЧЕННЯ!

Кількість переглядів: 7157

Про що: 
Ви дізнаєтесь, яка відповідальність можлива, якщо під час митного оформлення вказати неправильний код товару згідно з УКТ ЗЕД, а також як захиститись від намагань митників змінити код товару для збільшення митних платежів


Під час переміщення товарів через митний кордон України декларант або уповноважена ним особа здійснює їх декларування, тобто надає митному органу за встановленою формою точні відомості про ці товари.

Відповідно до ст. 257 Митного кодексу митне оформлення товарів здійснюється на підставі митної декларації, до якої декларант або уповноважена ним особа вносить відомості про товари, у тому числі код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Тобто, при декларуванні класифікація товарів відповідно до УКТ ЗЕД здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою самостійно. Однак, митні органи уповноважені здійснювати контроль за правильністю класифікації товарів, які подані до митного оформлення, а також товарів, щодо яких вже проведено митне оформлення.

Посадові особи митних органів мають право вимагати від декларанта відомості, що підтверджують заявлені коди товарів, зразки таких товарів, техніко-технологічну документацію на них. Рішення про класифікацію товару, зокрема про зміну задекларованого коду товару згідно з УКТ ЗЕД, приймається посадовою особою митного органу у строк, що не може перевищувати 10 календарних днів. Якщо з метою класифікації товару виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання і техніки, то вона здійснюється на підставі висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень, яка створена при Міністерстві доходів і зборів. В цьому випадку строк прийняття рішення не може перевищувати 30 календарних днів.

Варто зауважити, що у випадку прийняття митним органом рішення про зміну коду товару згідно з УКТ ЗЕД та нарахування більшої суми митних платежів, таке рішення є обов’язковимдля декларанта. Оскаржити рішення посадової особи митного органу можна в адміністративному та судовому порядку (до адміністративного суду).

Адміністративне оскарження полягає у поданні скарги до керівника цього митного органу або ж до органу вищого рівня. Органами вищого рівня є: щодо митних постів - митниці, структурними підрозділами яких є ці митні пости; щодо митниць, спеціалізованих митних органів, митних організацій – Міністерство доходів і зборів.

Окремо варто звернути увагу на застосування штрафних санкцій посадовими особами митних органів за неправильну класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД. Декларант або уповноважена ним особа сплачують штраф виключно у разі подання ними недостовірних документів, надання недостовірної інформації та/або не надання всієї наявної у них інформації, необхідної для прийняття рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення.

Наприклад, в разі недостовірного декларування коду товару митні органи приймають рішення про накладення на особу штрафу за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 485 Митного кодексу. Так, заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), ваги або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, неправдивих відомостей, необхідних для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, або інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Важливо, що накладення штрафу можливе як щодо товарів, які подані до митного оформлення, так і стосовно товарів, щодо яких вже проведено митне оформлення. У першому випадку посадова особа митного органу складає протокол про порушення митних правил і передає його на розгляд до місцевого суду загальної юрисдикції. При складанні протоколу про порушення митних правил особа має право ознайомитися зі змістом протоколу, надати письмові пояснення та зауваження до нього, скористатися правовою допомогою захисника, перекладача (за необхідності), отримати роз’яснення своїх процесуальних прав тощо.

У другому випадку митні органи мають право здійснювати документальні перевірки (виїзні та невиїзні) з метою визначення правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення. Якщо посадові особи, які здійснюють перевірку, приймають рішення про зміну коду товару згідно з УКТ ЗЕД та нарахування більшої суми митних платежів, складається податкове повідомлення-рішення, де вказується сума грошового зобов’язання, яку повинна сплатити особа.

Податкові повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання можуть бути оскаржені як в адміністративному, так і в судовому порядку.

Ухилення від декларації товарів може мати більш суттєві наслідки. Адже недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів (ст. 472 Митного кодексу України).

Справи про порушення митних правил, передбачені, зокрема, статтею 485 Кодексу, розглядаються органами доходів і зборів. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 471-473 Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються місцевими судами (суддями).

Строк, протягом якого особи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення митних правил, обмежений шістьма місяцями з дня вчинення (в деяких випадках - виявлення) правопорушення.

Отже, для відстоювання своєї правоти щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД треба мати переконливі документи, які підтверджують цей код, і надати їх митному органу. А незаконні дії з боку посадових осіб митних органів радимо оскаржувати до органу вищого рівня або до адміністративного суду. Про вимагання неправомірної вигоди на митницях треба повідомляти до правоохоронних органів.

Довідково

Митне оформлення товарів – процес складний і має багато особливостей. Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з вказаними відносинами, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

  • Коментарі
Завантаження коментарів...