АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МАЄ ЗАХИСТИТИ ВІД СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ

Кількість переглядів: 8467

Про що: 
Як судитися з державою? В чому особливість подачі позову саме до адміністративного суду? І чи може суд з власної ініціативи збирати докази на підтвердження винуватості чиновника? Хто повинен доказувати – позивач винуватість суб’єкту владних повноважень, або останній – свою невинуватість? Ці та інші питання розглянуті в цій Інструкції


Які права може поновити адмінсуд

Саме в адміністративні суди треба звертатися, коли державні органи або чиновники порушили ваші права або не виконують (неналежно виконують) свої обов’язки. Право звернутися до суду з адміністративним позовом має особа, яка вважає, що її права, свободи чи інтереси порушено суб’єктом владних повноважень.

Згідно із ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

 • 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 • 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
 • 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;
 • 4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
 • 5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;
 • 6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
 • 7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;
 • 8) спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю.

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

 • 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
 • 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;
 • 3) про накладення адміністративних стягнень;
 • 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

Коли звертатися

Яким є строк звернення з адміністративним позовом? За загальним правилом, звернутися до суду з адміністративним позовом можна протягом шести місяців з дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Як звертатися

Якщо Ви бажаєте звернутися за захистом своїх прав до адміністративного суду, вам слід:

 • визначити компетентний суд,
 • оформити позовну заяву відповідно до вимог законодавства,
 • сплатити судовий збір (скільки він складає і хто має пільги, треба дивитися у Законі України «Про судовий збір»),
 • подати позовну разом з усіма додатками.

Подати позовну заяву до суду можна так:

 • надіслати поштою рекомендованим цінним (з описом вкладення) листом з повідомленням про вручення. Пам’ятайте: днем вчинення відповідної дії вважається день здачі документа на пошту, який визначається за поштовим штемпелем, а не день надходження листа до суду.
 • подати безпосередньо до канцелярії суду. При цьому працівник суду повинен на Вашому примірнику заяви поставити відмітку про її отримання.

Що має містити позовна заява

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • прізвище, ім’я, по-батькові позивача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником; поштова адреса позивача та його представника, номер засобів телефонного зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності);
 • ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи (якщо оскаржуються їх дії, рішення); поштова адреса відповідача, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, тобто опис ситуації, що призвела до подання позову;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, якою позивач обґрунтовує свої вимоги, зокрема, копії документів тощо;
 • зміст позовних вимог (тобто те, про що Ви просите суд вчинити щодо спору, відповідача тощо) згідно з ч. 4 і 5 ст. 105 КАСУ і;
 • у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;
 • перелік документів, що додаються до заяви;
 • підпис позивача, дата підписання позовної заяви.

Документи, які додаються до позовної заяви:

 • оригінали квитанцій/платіжних доручень, що підтверджують оплату судового збору,
 • довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається представником,
 • копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів,
 • копії документів, на які посилаєтеся в позовній заяві.

Якщо при оформленні позовної заяви Ви не врахуєте якоїсь із зазначених вимог, суд своєю ухвалою, яку ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву без руху, вказавши на наявні недоліки, та запропонує усунути їх у встановлений судом строк. Це може затягнути час розгляду справи, який і так дуже часто необґрунтовано продовжується.

Якщо Ви своєчасно виправите помилки, тоді вважатиметься, що ви подали позовну заяву тоді, коли вона вперше надійшла до суду чи була відправлена поштою (це може мати важливе значення для того, щоб правильно визначити, чи не пропустили Ви строк звернення до адміністративного суду з позовом).

Про що можна просити суд

Адміністративний позов може містити вимоги про:

 • 1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
 • 2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
 • 3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
 • 4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
 • 5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;
 • 6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;
 • 7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Адміністративний позов суб'єкта владних повноважень може містити інші вимоги у випадках, встановлених законом.

У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти також (окрім задоволення вказаних вище вимог) постанову про:

 • визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення;
 • тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;
 • примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;
 • примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Підсудність справ

Відповідно до ст. 18 КАСУ, місцевим загальним судам (районним, міський тощо) як адміністративним судам підсудні:

 • адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;
 • усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
 • адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених цією статтею;
 • адміністративні справи щодо:
 • примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства;
 • примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України;
 • затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню за межі України;
 • продовження строку затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню за межі України;
 • затримання іноземців та осіб без громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи:

 • 1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;
 • 2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням;
 • 3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У разі невизначеності Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАСУ.

Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або за місцезнаходженням відповідача.

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом міста Києва.

Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їхніх дій або бездіяльності вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного контрольного пункту.

У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Якщо справа щодо пов'язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд.

Презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень

Відповідно до ст. 71 КАСУ, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень). Тобто позивач може в позовній заяві вказати на те, що його права порушив чи не задовольнив вимоги суб’єкт владних повноважень. І вже цей суб’єкт повинен довести, що він виконав усі вимоги законодавства і не порушив прав позивача. Інакше позов буде задоволений.

Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Суд може збирати докази з власної ініціативи.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.
Посилання

 • Коментарі
Завантаження коментарів...