АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ

Кількість переглядів: 8848

Про що: 
У цій інструкції Ви дізнаєтесь про види корупційних правопорушень, за які посадовець притягається до адміністративної відповідальності.

За корупційні правопорушення в Україні передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність.
 
Про види кримінальної відповідальності за корупцію Ви можете почитати тут.
 
Розглянемо, за які правопорушення посадовець може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності


1. Посадовець займається підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю  (наприклад, надає платні консультації):

 • штраф від  5 100 грн. до 8 500 грн. з конфіскацією отриманого доходу.
Виняток:
Посадовець може займатись такою оплачуваною діяльністю:
 • Викладацька
 • Творча
 • Наукова  
 • Медична практика
 • Суддівська практика
 • Інструкторська практика зі спорту
Наприклад, у ст. 78 Конституції України говориться про те, що народні депутати України «не можуть займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку». Із цього випливає, що їм заборонено займатися й медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту. Аналогічні відмінності наявні й в обмеженнях щодо діяльності суддів (статті 127 і 148 Конституції України), а також членів Вищої ради правосуддя (ст. 131 Конституції України).
З методичних рекомендацій НАЗК (не є нормативно-правовим актом, проте мають інформаційно-роз’яснювальний характер та відтворюють позицію Національного агентства):
 
При цьому відповідно до частини першої статті 120 Конституції України члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку.
 
Встановлені у Законі про статус народного депутата вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності дозволяють народному депутату України займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю, а також медичною практикою у вільний від виконання обов’язків народного депутата час.
 
2. Посадовець входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку:
 • штраф від 5 100 грн. до 8 500 грн. з конфіскацією отриманого доходу.
3.  Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення:
 
 • штраф від 8 500 грн. до 13 600 грн. з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Винятки:
 
Посадовець може здійснювати  функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації.
 
Посадовці, на яких дія статті не розповсюджується:
 • депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
 • депутати місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі),
·       помічники-консультанти народних депутатів України
·       працівники секретаріатів Голови Верховної Ради України, 
·       Перший заступник Голови Верховної Ради України
·       заступник Голови Верховної Ради України
·       працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
 • присяжні.

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

 
1. Посадовець отримав разовий подарунок, що перевищує 2 197 грн. ( прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 липня 2020 року) чи за рік сума подарунків від однієї особи перевищила 4 204 грн. (два прожиткових мінімуми станом на 1 січня 2020 року - року, в який був прийнятий подарунок):
 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн. з конфіскацією подарунка.
Закон України «Про запобігання корупції»:
 
Особи, зазначені у пунктах 12 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
 
Виняток:
Посадовець може прийняти подарунок від близьких осіб, що перевищує 2 197 грн або якщо це є загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 
Як вбачається з ст. 1 Закону, близькими особами є члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта;
 
Членами сім’ї є:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 
2. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті:
 
 • штраф від 3 400 грн. до 6 800 грн. з конфіскацією подарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
Рішення, прийняте посадовцем на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції», тобто воно може бути визнаним недійсним.

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю


1. Посадовець несвоєчасно подав декларацію без поважних причин:
 • штраф від 850 грн. до 1 700 грн.
2. Посадовець не повідомив або несвоєчасно повідомив (у 10-ти денний термін після відкриття) про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані (отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року):
 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення:
 
 • штраф від 1 700 грн. до 5 100 грн з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
4. Посадовець у своїй декларації завідомо зазначив недостовірні відомості:
 • штраф від 17 000 грн. до 42 500 грн.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 1 липня 2020 року: від 211 800 до 529 500 грн).
 
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів


1. Посадовець не повідомив у встановлених законом випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів:
 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн.
2. Посадовець вчинив дії чи прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів:
 
 • штраф від 3 400 грн. до 6 800 грн.
 
3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення:
 
 • штраф від 6 800 грн. до 13 600 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка:
Під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.
 
Особи, зазначені у  пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.
 
З методичних рекомендацій НАЗК:
«Хоча Закон прямо не вказує форму такого повідомлення, рекомендується робити повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів
у письмовій формі
».
 
Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
 
Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Стаття 172-8.  Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень


1. Посадовець розголосив або використав в інший спосіб у власних інтересах інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень:
 • штраф від 1 700 грн. до 2 550 грн.
2. Посадовець розголосив або використав в інший спосіб у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень:
 
 • штраф від 17 000 грн. до 42 500 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у частині першій цієї статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".
Викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
 
Стаття 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Порушення встановлених законом обмеження протягом року з дня припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо укладення трудових договорів (контрактів) або вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності з суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, діяльність якого ліцензується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
 • штраф від 8 500 грн. до 17 000 грн.
Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:
 
Протягом одного року з дня припинення повноважень члена Регулятора особа не має права мати трудові або інші договірні відносини з будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг. Це обмеження не поширюється на особу, яка обіймала посаду члена Регулятора не більше трьох місяців.

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції


1. Посадовець не вжив заходів щодо протидії корупції (наприклад, не вирішив питання роботи близьких осіб, конфлікту інтересів, не забезпечив своєчасного подання підлеглими декларацій, не повідомив про корупційне правопорушення):
 • штраф від 2 125 грн. до 4 250 грн.
2. Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення:
 • штраф від 4 250 грн. до 6 800 грн.
 
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в частині третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".
 
Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням
1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт заінтересованими сторонами офіційного спортивного змагання, в якому вони беруть участь, з одержанням за це неправомірної вигоди в розмірі, що не перевищує двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:
 • штраф від 3 400 грн. до 8 500 грн з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок адміністративного правопорушення.
2. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті:
 • штраф від 8 500 грн. до 17 000 грн з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок адміністративного правопорушення та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".
Відповідно до положень Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»:
Протиправний вплив на результати офіційного спортивного змагання - це маніпулювання спортивним змаганням, тобто умисне вчинення корупційного правопорушення, спрямованого на некоректні зміни ходу спортивного змагання чи його результату шляхом повного або часткового виключення непередбачуваного характеру змагань і досягнення наперед визначеного їх наслідку, з метою отримання будь-якої неправомірної переваги для себе або для інших. 
 
Корупційним правопорушенням, що впливає на результати офіційних спортивних змагань, є вчинення хоча б одного з таких діянь
1) підкуп спортсменів, осіб допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадових осіб у сфері спорту, примушування або підбурювання їх до таких діянь чи вступання з ними у змову стосовно результату офіційного спортивного змагання (договірного поєдинку) або стосовно надання ними ексклюзивної спортивної інформації;
2) отримання спортсменами, особами допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовими особами у сфері спорту грошей, цінних паперів, іншого майна, користування послугами майнового характеру, отримання інших вигод і переваг внаслідок діянь, зазначених у пункті 1 цієї частини, чи несанкціонованого використання ними ексклюзивної спортивної інформації.
Спортсменам, особам допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту забороняється розміщувати ставки на спорт щодо результатів офіційного спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь.
 
Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
1. Порушення встановленої законодавством процедури та строків здійснення оцінки впливу на довкілля, втручання у підготовку та надання висновку з оцінки впливу на довкілля чи рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля, відмова уповноваженим законом територіальним органом, уповноваженим законом центральним органом виконавчої влади у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля з підстав, не встановлених законом:
 • штраф від 3 400 грн. до 6 800 грн.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті:
 • штраф від 6 800 грн. до 10 200 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1підпунктах "а""б" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
Протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи:
 
- органів внутрішніх справ (Національної поліції): статті 172-4 – 172-9 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 172-9-1, 172-9-2;
 
- Національного агентства з питань запобігання корупції: статті 172-4 – 172-9 (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище).
 
Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції»
 
Рішення щодо притягнення посадовців до адміністративної відповідальності приймають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
При розгляді таких справ судами обов’язково передбачається участь у них прокурора.
 

 • Коментарі
Завантаження коментарів...