АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ

Кількість переглядів: 5578

Про що: 
У цій інструкції Ви дізнаєтесь про види корупційних правопорушень, за які посадовець притягається до адміністративної відповідальності.


За корупційні правопорушення в Україні передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про види кримінальної відповідальності за корупцію Ви можете почитати тут.

Розглянемо, за які правопорушення посадовець може бути притягнений до адміністративної відповідальності.


ПоказатиСтаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

1. Посадовець займається підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (наприклад, надає платні консультації):

 • штраф від  5 100 грн. до 8 500 грн. з конфіскацією отриманого доходу.

Виняток:

Посадовець може займатись такою оплачуваною діяльністю:

 • Викладацька
 • Творча
 • Наукова  
 • Медична практика
 • Суддівська практика
 • Інструкторська практика зі спорту

2. Посадовець входить до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку:

 • штраф від 5 100 грн. до 8 500 грн. з конфіскацією отриманого доходу.

Винятки:

Посадовець може здійснювати  функції з управління акціями (частками, паями), що належать державіабо представляти інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства.

Посадовці, на яких дія статті не розповсюджується:

 • депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
 • депутати місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі),
 • члени Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі),
 • народні засідателі і присяжні.


ПоказатиСтаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

1. Посадовець отримав разовий подарунок, що перевищує 1 450 грн. (мінімальна з/п на день прийняття подарунка станом до 1 грудня 2016 року) чи за рік сума подарунків від однієї особиперевищила 2 660 грн. (два прожиткових мінімуми станом на 1 січня 2016 року - року, в який був прийнятий подарунок):

 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн. з конфіскацією подарунка.

Виняток:

Посадовець може прийняти подарунок від близьких осіб, що перевищує 1 450 грн.  або якщо це є загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із посадовцем, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Рішення, прийняте посадовцем на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції», тобто воно може бути визнаним недійсним.


ПоказатиСтаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

1. Посадовець не подав декларацію або подав її несвоєчасно (після 1 квітня поточного року):

 • штраф від 850 грн. до 1 700 грн.

2. Посадовець не повідомив або несвоєчасно повідомив (у 10-ти денний термін після відкриття) про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента:

 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн.

3. Посадовець у своїй декларації зазначив недостовірні відомості:

 • штраф від 17 000 грн. до 42 500 грн.


ПоказатиСтаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

1. Посадовець не повідомив безпосереднього керівника про наявність (виникнення) у ньогоконфлікту інтересів:

 • штраф від 1 700 грн. до 3 400 грн.

Примітка:

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та службовими повноваженнями посадовця, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень,  а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.


ПоказатиСтаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

1. Посадовець використав у власних інтересах інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх обов’язків (розголосив, розповів іншій особі тощо):

 • штраф від 1 700 грн. до 2 550 грн.

ПоказатиСтаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

1. Посадовець не вжив заходів щодо протидії корупції (наприклад, не вирішив питання роботи близьких осіб, конфлікту інтересів, не забезпечив своєчасного подання підлеглими декларацій, не повідомив про корупційне правопорушення):

 • штраф від 2 125 грн. до 4 250 грн.

Протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органіввнутрішніх справ, органів Служби безпеки України, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури.

Рішення щодо притягнення посадовців до адміністративної відповідальності приймають суддірайонних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

При розгляді таких справ судами обов’язково передбачається участь у них прокурора. • Коментарі
Завантаження коментарів...