Запитання юристу


Чи буде наявним (реальний, потенційний)конфлікт інтересів або інше правопорушення корупційне

Автор - Віктор

Кількість переглядів: 846

Доброго дня. Чи буде наявним (реальний, потенційний)конфлікт інтересів або інше правопорушення корупційне (або порушення, пов"язане з корупцією), якщо посадова особа, яка розглядає заяву, скаргу, інші матеріали, готує за результатами розгляду документ (або проект) є знайомим, другом (або навпаки "недоброжелателем) автора заяви, скарги тощо?

Відповідь юриста

Доброго дня, Вікторе,

Дякуємо за Ваше питання!

Так, Закон України «Про запобігання корупції» дає визначення понять реального конфлікту інтересів та потенційного конфлікту інтересів. З статті 1 вказаного закону вбачається, що реальний конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Водночас, потенційний конфлікт інтересів це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

При цьому, відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.05.2017 № 223-943/0/4-17 «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з корупцією», для встановлення наявності факту прийняття рішення, вчинення чи невчинення дії в умовах реального конфлікту інтересів та розмежування реального і потенційного конфлікту інтересів особа, яка здійснює правозастосовну діяльність, для кваліфікації рішення як такого, що прийняте в умовах реального конфлікту інтересів, має встановити наявність обов'язкової сукупності таких юридичних фактів, як:

 - наявність у правопорушника факту приватного інтересу, який має бути чітко сформульований (артикульований) та визначений;

-  наявність факту суперечності між приватним інтересом і службовими чи представницькими повноваженнями із зазначенням того, в чому саме ця суперечність знаходить свій вияв або вплив на прийняття рішення;

 -    наявність повноважень на прийняття рішення;

 - наявність факту реального впливу суперечності між приватним та службовим чи представницьким інтересом на об'єктивність або неупередженість рішення.

Не вдаючись до детального аналізу кожного з наведених вище юридичних фактів є підстави припускати, що за наведених у Вашому питанні обставин можливим є виникнення реального конфлікту інтересів. При цьому, ми вважаємо, що у будь якому випадку за викладених у Вашому питанні обставин наявний потенційний конфлікт інтересів.

  • Коментарі
Завантаження коментарів...