Запитання юристу


у якому випадку Фізична особа підприємець може мати статус службової особи

Автор - Олексій

Кількість переглядів: 234

у якому випадку Фізична особа підприємець може мати статус службової особи

Відповідь юриста

У пункті 1 та 2 Примітки до статті 364 Кримінального кодексу України дається визначення  поняття  службової  особи. Так, як вбачається з пункту 1 Примітки до статті 364 Кримінального Кодексу України службовими особами у є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З приводу можливості визнання фізичної особи-підприємця службовою особою важливими є роз’яснення надані Міністерством юстиції України у листі від 3 листопада 2006 року № 22-48-548 "Щодо надання офіційних роз'яснень законодавства". У вказаному листі, зокрема, зазначається, що громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний службовою особою (посадовою особою) лише тоді, коли у нього реально виникає можливість виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Це можливо у випадку, коли такий громадянин на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому в здійсненні підприємницької діяльності. За  таких обставин він  набуває організаційно-розпорядчих повноважень  стосовно найманих працівників (право ставити перед ними  певні  завдання,  визначати розмір  заробітної плати,  розпорядок робочого дня,  застосовувати дисциплінарні стягнення тощо).

Водночас, варто зазначити, що наведений вище лист не є нормативно-правовими  актом, і не встановлює правових норм. Так, правозастосовні органів часто ставлять під сумнів можливість визнання фізичної особи-підприємця службовою особою. А у листі Держкомзему і Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель від 1 вересня 2004 р. № 6-8-768/410 "Щодо віднесення громадян-підприємців до посадових осіб" безпосередньо зазначається, що громадянин-підприємець не виконує організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, а отже, і не може бути визнаний службовою особою.   

  • Коментарі
Завантаження коментарів...