Запитання юристу


является служебным лицом

Автор - Руслан

Кількість переглядів: 268

Председатель цикловой комиссии в колледже является служебным лицом он выполняет организационно-распорядительные функции...  

Відповідь юриста

Доброго дня, Руслане,

Дякуємо за Ваше звернення!

Визначення поняття «службової особи» дається, зокрема, у ст. 18 Кримінального кодексу України.

Відповідно до положення наведеної вище статті службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом…

Таким чином, встановлення того, що особа являється службовою особою, потребує вивчення наявності в такої особи організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. При цьому, в нашому розпорядженні відсутній документ, у якому визначаються функції голови циклової комісії згаданого у Вашому питанні коледжу(наприклад, положення про циклову комісію такого коледжу) .

Водночас, зазвичай, голова циклової комісії коледжу наділений організаційно-розпорядчими обов'язками. Роз’яснення стосовно поняття організаційно-розпорядчих обов’язків містяться у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво». Так, організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Як правило, голова циклової комісії коледжу організовує роботу циклової комісії а також здійснює керівництво нею, а відтак виконує організаційно-розпорядчі обов’язки.

Будучи особою, яка постійно чи тимчасово обіймає в установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій голова циклової комісії коледжу зазвичай є службовою особою.

  • Коментарі
Завантаження коментарів...