Запитання юристу


Чи є це порушенням закону про корупцію?

Автор - Олександр

Кількість переглядів: 326

Доброго дня роз'ясніть будь ласка цікаву ситуацію. Директор структурного підрозділу (який не є юредичною особою),  одного із Університетів, хоче взяти на роботу свою дружину на посаду бібліотекаря яка буде підпорядковуватися заступнику директора. Форма власність структурного підрозділу загальнодержавна але без функції держслужбі. Чи є це порушенням закону про корупцію?

Відповідь юриста

Доброго дня, Олександре,

Дякуємо за Ваше питання!

До працівників навчальних закладів не застосовується положення статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», яким встановлено обмеження спільної роботи близьких осіб.

Водночас, у листі від 07.10.2016 року N 1/11-13074 «Щодо застосування у навчальних закладах Закону України "Про запобігання корупції"» Міністерство освіти та науки України роз’яснило, що до керівників навчальних закладів може застосовуватися положення статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

При цьому, Закон України «Про запобігання корупції» розмежовує поняття реального конфлікту інтересів та потенційного конфлікту інтересів. Так, з статті 1 вказаного закону вбачається, що реальний конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Водночас, потенційний конфлікт інтересів це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Серед іншого, встановлення наявності конфлікту інтересів вимагає вивчення повноважень директора структурного підрозділу навчального закладу. Нажаль, в нашому розпорядженні недостатньо інформації, зокрема, щодо повноважень директора структурного підрозділу навчального закладу. А відтак, ми не можемо надати належну правову оцінку викладеній у Вашому питанні ситуації.

Водночас, практичний досвід свідчить про те, що у ситуаціях аналогічним тій, про яку йдеться у Вашому повідомлення зазвичай наявний конфлікт інтересів.

При цьому, з положення статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» вбачається, що керівник навчального закладу зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Таким чином, порушення антикорупційного законодавства може мати місце у тому випадку, якщо встановлено наявність конфлікту інтересів у директора структурного підрозділу навчального закладу та порушено вимоги наведеної вище статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

  • Коментарі
Завантаження коментарів...