антиКОРУПЦіЯ.in.ua

Оскарження до адміністративного суду

Про що: 
Якщо вже вичерпані всі можливі методи оскарження (до керівника органу, в якого ви запитували інформацію, або вищого щодо нього органу чи до прокуратури), Ви маєте право оскаржити порушене право про доступ до публічної інформації до суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Куди оскаржувати

1. До місцевого загального суду:

 • якщо Ви оскаржуєте порушення органами місцевого самоврядування (наприклад, райради), державної виконавчої служби, місцевими органами виконавчої влади (наприклад, райдержадміністрації);
 • щодо спорів з приводу різних соціальних виплат (пенсії, пільг).

2. До окружного адміністративного суду:

 • Якщо Ви оскаржуєте порушення органами державної влади (наприклад, міністерства), облрадами, Київською та Севастопольською міськрадами, а також місцевими органами виконавчої влади (наприклад, райдержадміністрації).

Порушення місцевими органами виконавчої влади (наприклад, райдержадміністрації) можна оскаржити і до місцевого суду, і до окружного адміністративного, - за Вашим вибором.

Строки оскарження

Загальний строк для звернення до адміністративного суду становить 6 місяців, який обчислюється з дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення Ваших прав, свобод та інтересів.

Винятки:

 • У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.
 • Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і Ви цим скористалися - для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк. Наприклад, Ви оскаржили відмову у наданні Вам інформації до керівника органу і не отримали відповіді, яка Вас задовольняє. До суду оскаржити відповідь керівника Ви можете протягом 1 місяця.
 • Якщо Ви просите стягнути грошові кошти з органу влади - встановлюється місячний строк.

Що можна оскаржити

Нормативно-правові акти – це рішення, дію яких поширено на невизначене коло осіб і які призначені для неодноразового застосування щодо цього кола осіб.

Правові акти індивідуальної дії – це рішення, дію яких поширено на конкретних осіб (тобто є персоніфікованими) або які стосуються конкретної ситуації і які є актом одноразового застосування норм права.

Дії суб'єкта владних повноважень – це активна поведінка суб'єкта владних повноважень, яка може мати вплив на права, свободи та інтереси фізичних та юридичних осіб (наприклад, дії щодо вилучення майна, затримання особи тощо).

Бездіяльність суб'єкта владних повноважень – це пасивна поведінка суб'єкта владних повноважень, яка може мати вплив на реалізацію прав, свобод, та інтересів фізичних та юридичних осіб (наприклад, неприйняття рішення за заявою особи, неоприлюднення нормативно-правового акта).

Що можна вимагати в адміністративному позові

 1. Скасування або визнання нечинним рішення відповідача-суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
 2. Зобов'язання відповідача-суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
 3. Зобов'язання відповідача-суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
 4. Стягнення з відповідача-суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
 5. Виконання зупиненої або не вчиненої дії;
 6. Встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Що повинна містити позовна заява

 1. Найменування суду, до якого подається заява
 2. Ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий
 3. Зміст позовних вимог
 4. Ціну позову щодо вимог майнового характеру (за наявності)
 5. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги
 6. Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування
 7. Перелік документів, що додаються до заяви

Зразок заяви адміністративного позову

Дивись позовну заяву щодо оскарження бездіяльності, яка порушує право на отримання інформації.

Дивись зразок позовної заяви про надання неповної інформації

 

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

За подання адміністративного позову фізичною особою стягується такий судовий збір (стаття 4 Закону України «Про судовий збір»):

без майнових вимог – 0,4 розміру мінімальної заробітної плати (2016 рік – 1378 грн.) – 551,20 грн.

з майновими вимогами - 1 % ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати (551,20 грн.) та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати (6 890 грн.)

Ваші права у суді

Під час розгляду справи Ви як сторона наділяєтеся наступними правами:

 • Знайомитися з матеріалами справи;
 • Заявляти клопотання і відводи;
 • Давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;
 • Подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
 • Висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;
 • Подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
 • Знайомитися з технічним записом та журналом (протоколом) судового засідання і подавати письмові зауваження до них;
 • Робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи;
 • Одержувати копії судових рішень;
 • Оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів.

Активно використовуйте надані Вам законом права, оскільки суд зараз займає позицію арбітра, який лише досліджує подані Вами докази.

Наша порада - для участі в судовому процесі залучіть кваліфікованого юриста. Інакше Ви ризикуєте програти суд суто з формальних причин.

Крім того, Ви можете скористатись послугами громадських організацій. З переліком правозахисних організацій Ви можете ознайомитись тут.

Які результати оскарження

Результатом оскарження може бути поновлення права або навпаки – відмова.

Адміністративні суди не накладають адміністративні стягнення на службовця-порушника. Це здійснюють суди загальної юрисдикції.

Однак ч. 2 ст. 166 Кодексу адміністративного судочинства передбачає можливість винесення судом окремої ухвали щодо необхідності притягнення порушника до відповідальності.

Яка встановлена відповідальність державного службовця за порушення прав про доступ до публічної інформації можна почитати тут.

Пошук Інструкцій

Наші партнери

merezha.ua

 

Ресурсний центр ГУРТ