антиКОРУПЦіЯ.in.ua

Моніторинг декларацій чиновників

Загальнонаціональний моніторинг відповідності стилю життя високопосадовців України задекларованим ними статкам

Що ми хочемо?

Ініціювати національний моніторинг відповідності реального стилю життя високопосадовців місцевого та центрального рівня змісту оприлюднених ними майнових декларацій.

Під високопосадовцями ми маємо на увазі міністрів та їх заступників, голів обласних державних адміністрацій та їх заступників, а також міських голів обласних центрів та їх заступників.

Навіщо ми проводимо кампанію «Декларації без декорацій»?

В Україні спостерігається тотальний конфлікт інтересів між обов’язками публічних службовців та їх особистими інтересами. Контроль за майновими деклараціями службовців здатен вирішити цю проблему.

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидію корупції» державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Закон також зобов’язує відомості, зазначені в майнових деклараціях публічних осіб, оприлюднювати протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. З січня 2014 року почне діяти законодавча норма про оприлюднення майнових декларацій службовців на сайтах органів влади.

Незважаючи на формальний прогрес в поданні та оприлюдненні майнових декларацій, реальний стан доходів топ-чиновників має мало спільного із цифрами, зазначеними в офіційних документах. Як і раніше, окремі високопосадовці розглядають своє службове становище як інструмент для особистого збагачення.

Яка відповідальність осіб за порушення щодо майнових декларацій?

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» та Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлюють відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру, а також за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента - накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (435 грн.). Разом з тим чинним законодавством України фактично не встановлено відповідальність за подання неправдивих відомостей, які зазначаються у деклараціях. Ось тому ми досліджуємо саме достовірність зазначених відомостей у майнових деклараціях. А ще й тому, що стиль життя публічних осіб найвищих категорій державної служби діаметрально протилежний майновим деклараціям.

Які наші права щодо здійснення громадського контролю?

Право участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції та здійснення громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції обумовлено відповідно в статтях 18 та 28 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Право на отримання відомостей, зазначених у деклараціях державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування першої чи другої категорії гарантують Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та "Про доступ до публічної інформації", а також Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №16 «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку – нерезидента» відповідно до поданих запитів на інформацію.

Як можна долучитись до моніторингу майнових декларацій високопосадовців?

Досвід боротьби з корупцією, як вітчизняний так і світовий, засвідчує, що знищити її повністю, як соціальне явище, неможливо. Реальною метою антикорупційної політики може бути зменшення рівня та локалізація корупції в суспільстві, зміна її характеру, обмеження її впливу на соціально – політичні та економічні процеси, формування серед громадян нетерпимого ставлення до неї. І тут без участі громадянського суспільства не обійтися.

Тому закликаємо громадськість долучитись до загальнонаціонального моніторингу декларацій високопосадовців.

Для цього ми просимо наших нинішніх і потенційних союзників у протидії корупції в Україні:

  1. Зайти на сайт www.anticorruption.in.ua
  2. Долучитися до команди моніторів у Вашому місті.
  3. Провести аудит стилю життя високопосадовців.
  4. Повідомити про це на сайт www.anticorruption.in.ua

Разом ми примусимо високопосадовців жити на офіційно зароблене!

 

Проект здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження"

 

Завантажити: