антиКОРУПЦіЯ.in.ua

На Рівненщині реалізовано проект, спрямований на зменшення толерантності студентів до корупції

Дата / період реалізації ініціативи: 
01.09.2015 - 16.02.2016
Що було: 

За дослідженнями, проведеними у рамках проекту "Антикорупційна школа студента" було виявлено, що толерентність студентів до корупції у Рівненських ВНЗ є дуже низькою на першому курсі (90% студентів ніколи не давали хабарів) і різко зростає на старших курсах (більше 40% давали хабарі). 

Крім цього значна частина студентів (67%) , розуміючи, що порушують закон,  провокують корупцію, пропонуючи хабарі для вирішення власних проблем. Важливо, що з випадками вимагання хабарів викладачами студенти стикалися рідко (до 10%).

Результати досліджень зали змогу прийти до висновку, що для зменшення рівня корупції в університетах потрібно працювати зі студентами першого курсу, переконуючи їх буди відповідальними за свої вчинки і не ставати на шлях обману.

Що зробили: 

ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» у період з вересня 2015 р. по лютий 2016 р. провели в університетах Рівненщини "Антикорупційну школу студента».

Проект був спрямований на те, щоб переконати студентів-першокурсників у тому, що не пропонуючи викладачам хабарів, можна успішно навчатися в університеті. Для реалізації цього непростого завдання у межах проекту було проведено 20 тренінгів «Механізми протидії корупції в системі організації навчального процесу: організаційно-адміністративні та поведінкові аспекти» і 20 тренінгів «Правові наслідки корупційних дій та методи правового захисту». Крім цього, студенти-першокурсники Рівненщини отримали буклети з алгоритмами захисту від хабарництва.

Проведене повторне опитування студентів-першокурсників після сесії підтвердило правильність гіпотези та ефективність діяльності у межах проекту - 94% студентів здали сесію самостійно, і лише 3% - платили гроші за оцінки. Повний звіт з результатами досілдження розміщений тут.

ГО "РЦЄП" продовжує проводитити антикорупційний моніторинг у вищій освіті. Онлайн-опитування можна пройти тут

Що заважало: 
Що допомогло: 


Додати коментар